Planorbis


Naše organizace ZO 60/03 Planorbis ČSOP je součástí Českého svazu ochránců přírody již od roku 1993. Původním záměrem a cílem byla především ochrana přírody v regionu Kroměřížska, ale během let se činnost rozšířila i na oblast environmentální výchovy, propagace principů trvale udržitelného rozvoje společnosti a a prezentace lidových tradic českých a moravských regionů.

V této oblasti jsme realizovali celou řadu projektů, podporovaných MŽP ČR, MŠMT ČR, Nadací Partnerství, NROS, KÚ Zlín a dalších subjektů, včetně společné realizace projektů v rámci podpory EU s SMRS ČSOP se sídlem ve Valašském Meziříčí.

Jednou z našich prioritních aktivit je tvorba, instalace a údržba naučných stezek v regionu, se kterou byla v rámci projektu s MŽP ČR také informační činnost a tvorba databáze naučných stezek v okolních lokalitách. Obě tyto činnosti bychom rádi obnovili a v rámci finanční podpory ze strany partnerů a sponzorů dále rozvíjeli.

Cílem je nejen instalace nových stezek, ale také nová komunikační platforma postavená na moderních technologiích oslovujících mladé lidi se zájmem o přírodu a její ochranu.


Naši partneři

Ve spolupráci s těmito partnery tvoříme naše úžasné naučné stezky.