Naše naučné stezky

NS Stonáč


NS Stonáč se nachází na trase cyklostezky Kroměříž - Bílany podél Přírodní památky Stonáč a má celkem 6 zastavení, které byly postupně přetvářeny z původní NS žabky Kuňkalky do současné podoby. Finančně její vznik podpořilo MŽP ČR, o údržbu se stará naše organizace za podpory Města Kroměříž. Informační tabule je nutno v roce 2021 obnovit v grafice použité pro NS Zámeček a NS Biocentrum Hráza.

NS Zámeček


NS Zámeček - lužním lesem se nachází na cyklotrase Kroměříž - Záhlinice a má 12 zastavení. Prochází Přírodním parkem Zámeček a ústí poblíž Přírodní památky Filena. Cestou míjí i Evropsky významnou ptačí oblast Záhlinické rybníky. Finančně její vznik podpořilo MŽP ČR, o údržbu se stará naše organizace za podpory Města Kroměříž. Informační tabule byly obnoveny v roce 2018 a 2019 v novém grafickém pojetí.

NS Biocentrum Hráza


NS Biocentrum Hráza vznikla podél nově vytvořeného biocentra na okraji Kroměříže již v roce 2000, několikrát byla rekonstruována a v současné době ji postupně renovujeme jak po grafické stránce (2020 osm informačních tabulí), tak i po stránce instalační - nové panely (2019 prozatím pouze dva). Souběžně na ni navazují NS Zacharka a NS Květnaté louky. Finančně jejich vznik podpořilo MŽP ČR, o údržbu se stará naše organizace za podpory Města Kroměříž. Celkově se jedná o patnáct zastavení, u nichž ještě musíme vyměnit třináct panelů a sedm informačních tabulí.