Komlexní návrhy stezek

Pro komplexní zajištění tvorby a instalace stezek do volné krajiny je nutné od zadavatele zajistit dopředu souhlas vlastníků pozemků, na kterých dojde k zapuštění panelů do země. S vyřizováním povolení Vám rádi pomůžeme a připravíme podklady pro event. schvalovací řízení u obecních pozemků.