Nabídka služeb

Grafická příprava a tisk
Textové a grafické zpracování naučných stezek dle Vámi zadaných témat, primárně se orientujeme na oblast ochrany životního prostředí a krajiny, můžeme ale vytvářet stezky i s jiným zadáním, např. historie apod.
Podrobnosti
Výroba stojanů a cedulí
Stojany pro naučné stezky vyrábíme z modřínového dřeva v přírodní barvě, optimální velikost vytištěné cedule je formát 70 x 100 cm na 3 mm plastové podkladové desce kryté fotostálou venkovní fólií.
Podrobnosti
Komlexní návrhy stezek
Pro komplexní zajištění tvorby a instalace stezek do volné krajiny je nutné od zadavatele zajistit dopředu souhlas vlastníků pozemků, na kterých dojde k zapuštění panelů do země.
Podrobnosti
Údržba naučných stezek
V rámci našich aktivit nabízíme také údržbu stávajících naučných stezek – ošetření a opravy stojanů, grafické a tiskové služby včetně celkové renovace stezky.
Podrobnosti
Správa databáze naučných stezek
Databázi naučných stezek z projektu MŽP ČR 2012 bychom rádi postupně revidovali a doplňovali o stezky nové, a to v první fázi na Moravě, postupně také v Čechách.
Podrobnosti
Výroba hmyzích příbytků
V roce 2021 také zahajujeme program výroby hmyzích příbytků střední velikosti, tj. formu plněných standardních rámů pro naučné stezky různými druhy přírodních materiálů.
Podrobnosti