Planorbis

Ochrana přírody, environmentální vzdělávání a prezentace lidových tradic českých a moravských regionů

Naše organizace ZO 60/03 Planorbis ČSOP je součástí Českého svazu ochránců přírody již od roku 1993. Původním záměrem a cílem byla především ochrana přírody v regionu Kroměřížska, ale během let se činnost rozšířila i na oblast environmentální výchovy, propagace principů trvale udržitelného rozvoje společnosti a a prezentace lidových tradic českých a moravských regionů.

Připravované projekty naučných stezek

Aktuálně nám můžete pomoci s přípravou a realizací projektu Naučná stezka Hvězda (v katastru města Kroměříž) a renovací stojanů Naučné stezky Biocentrum Hráza v Kroměříži (stav z roku 2003 je již nevyhovující).


Naši partneři

Ve spolupráci s těmito partnery tvoříme naše naučné stezky.

NS Stonáč
NS Stonáč se nachází na trase cyklostezky Kroměříž - Bílany podél Přírodní památky Stonáč a má celkem 6 zastavení, které byly postupně přetvářeny z původní NS žabky Kuňkalky do současné podoby.
Podrobnosti
NS Zámeček
NS Zámeček - lužním lesem se nachází na cyklotrase Kroměříž - Záhlinice a má 12 zastavení. Prochází Přírodním parkem Zámeček a ústí poblíž Přírodní památky Filena.
Podrobnosti
NS Biocentrum Hráza
NS Biocentrum Hráza vznikla podél nově vytvořeného biocentra na okraji Kroměříže již v roce 2000, několikrát byla rekonstruována a v současné době ji postupně renovujeme.
Podrobnosti